எது சாதியம்மற்றவையயோ அதை சாதியப்படுத்துபவனே புரட்சியாளன்

Leave a Reply

%d bloggers like this: